λογοθεραπεια και Ειδική Αγωγή - Μέθοδος

Προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα και ευελιξία συνθέτουν την πολύ-παραγοντική μέθοδο παρέμβασης του πλανήτη!

Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση “χτίζει” τη διδασκαλία πάνω στις ανάγκες του μαθητή, αντιμετωπίζοντας τον ως διαφορετικό από κάθε προηγούμενο. Αυτή είναι η βασική αρχή της μεθόδου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σχεδιάζονται στον πλανήτη μας.

Λογοθεραπεια

Τα προγράμματα λογοθεραπείας αρθρωτικών και φωνολογικών δυσκολιών διαφέρουν σε συχνότητα και διάρκεια για τον καθένα ανάλογα με τη φύση της δυσκολίας, την ηλικία, αλλά και το διαθέσιμο χρόνο των παιδιών και των ενηλίκων. Με γνώμονα τα ενδιαφέροντα, την κλίση και την ηλικία, το μάθημα μετατρέπεται σε παιχνίδι και το επιθυμητό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται χωρίς, κόπο το συντομότερο δυνατόν, ατομικά ή σε μικρές ομάδες.

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία είναι πολύ σημαντική για εμάς στον πλανήτη, καθώς αποτελεί τον τρόπο να διδάξουμε στο παιδί τη μία και μοναδική αρμοδιότητά του σε αυτήν την ηλικία: το παιχνίδι! Με τις αρχές που διέπουν τη διεπιστημονική μας ομάδα, η εργοθεραπεία προσπαθεί να φέρει σε ισορροπία τις αισθητηριακές ανάγκες του παιδιού, αλλά και το φυσιολογικό παιχνίδι, μέσα από τις καθημερινές δεξιότητες του οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος. Ο επικεφαλής εργοθεραπευτής της ομάδας μας, αναλαμβάνει να ενημερώσει και να δείξει στο γονιό πώς να οδηγήσει το παιδί του στην αυτονομία κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, της γραφή κι άλλων περισσότερο ή λιγότερο περίπλοκων δεξιοτήτων λεπτής και αδρής κίνησης, προσοχής και συγκέντρωσης.

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τα προγράμματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν και αυτά ένα συνδυασμό ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών μεθόδων, οι οποίες συναποφασίζονται με τους γονείς και τους δασκάλους, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Ακούμε και συζητάμε τις ανάγκες του μαθητή, των κηδεμόνων και των δασκάλων κατά περίπτωση και θέτουμε μαζί βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Η πρόοδος αξιολογείται τακτικά και οι στόχοι επαναπροσδιορίζονται όταν χρειάζεται.

Σε περιπτώσεις παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές, καθυστέρηση ομιλίας, ψυχοκινητική καθυστέρηση, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές αυτιστικού φάσματος, καθώς και σε περιπτώσεις πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας χωρίς συγκεκριμένη διάγνωση, η παρέμβαση στηρίζεται σε 3 παράγοντες:

  • τη διαφορετικότητα
  • την οικογένεια
  • το περιβάλλον

Η διεπιστημονική ομάδα αφού εντοπίσει τις δυσκολίες του παιδιού στην τάξη, συζητάει και καταγράφει τις ανάγκες τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολικό περιβάλλον. Ως στόχος ορίζεται η γενίκευση των δεξιοτήτων στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού (το σπίτι πρωτίστως και το σχολείο σε μεγαλύτερες ηλικίες) και για αυτόν το λόγο οι γονείς (και οι δάσκαλοι) ενημερώνονται, εκπαιδεύονται και συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα παρέμβασης!

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται μοναδικά και πρωτοποριακά στον πλανήτη μας, αποτελώντας ένα συνδυασμό αποτελεσματικής πειραματικής και εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς, ελεύθερου παιχνιδιού και εμπλοκή του «φυσικού δασκάλου ανάπτυξης» του παιδιού που είναι ο γονέας/κηδεμόνας.

Με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία παρέμβασης που μας προσφέρει η επιστήμη της ειδικής αγωγής μέχρι σήμερα (παιχνίδι, οπτικά προγράμματα, ενισχυτές, εικόνες, αισθητηριακά ερεθίσματα, νέες τεχνολογίες, κ.τ.λ.) με τη μέγιστη δυνατότητα εφαρμογής τους, καθώς τα κάνουμε εργαλεία στα χέρια αυτών που περνούν την περισσότερη ώρα με το παιδί!

Για την αρτιότερη εφαρμογή της μεθόδου μας:

  • οι γονείς συχνά καταγράφουν τις εμπειρίες τους κατά την εφαρμογή της διδασκαλίας τους, ώστε να σταθμίζουμε την αποτελεσματικότητα σε ποσοστά επίτευξης στόχων
  • πραγματοποιούνται ομάδες συζήτησης σε προκαθορισμένα διαστήματα που είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλες τις συμμετέχουσες οικογένειες
  • καταγράφονται οπτικοακουστικά κάποιες παρεμβάσεις με την άδεια των γονέων
  • τα παιδιά και η οικογένεια παρακολουθούνται τακτικά από παιδοψυχίατρο* εξωτερικό συνεργάτη και μέλος της διεπιστημονικής ομάδας.
  • Ο επικεφαλής της θεραπευτικής ομάδας εποπτεύεται σε εβδομαδιαία βάση από εξειδικευμένους στο χώρο επιστήμονες.

*Η εποπτεία σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς, πραγματοποιείται από Δρ. Ιωάννη Αγγελάκη, Ph.D, CPsychol, λέκτορα στην επιστήμη της Πειραματικής & Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου της Νότιας Ουαλίας.

Δε φοβόμαστε να βγούμε έξω από τον πλανήτης μας!

Με τελικό στόχο την ένταξη του παιδιού με δυσκολίες ως ισότιμο μέλος στην κοινωνία, συζητάμε και σχεδιάζουμε με τους γονείς προγράμματα παρέμβασης σε εξωτερικά περιβάλλοντα, όπως το σχολείο, την παιδική χαρά και το σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς απαλλάσσονται από το άγχος της εφαρμογής των προγραμμάτων διδασκαλίας σε καινούρια περιβάλλοντα και τα παιδιά με δυσκολίες μεγαλώνουν έχοντας τις επιλογές και τα δικαιώματα που θα έπρεπε να έχουν όλα τα παιδιά στην κοινωνίας μας.

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter