Δωρεάν αξιολόγηση

Διάγνωση και σχεδιασμός παρέμβασης

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε από κοινού το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εσάς, το παιδί σας ή τους μαθητές σας.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος γίνεται έπειτα από αξιολόγηση από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και συζήτηση για τις διαφορετικές ανάγκες της κάθε περίπτωσης. Σε περιπτώσεις πολύπλοκων διαταραχών, οι διαγνώσεις γίνονται από διεπιστημονικές ομάδες νοσοκομείων ή άλλων διαγνωστικών μονάδων έπειτα από δική μας παραπομπή.

Στον πλανήτη μας, πιστεύουμε στην αξία της προσωπικής επαφής για τη δημιουργία σταθερών βάσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας και γι’ αυτό το λόγο η συνάντηση της αξιολόγησης πραγματοποιείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Ελάτε να γνωριστούμε και να ακούσετε τις προτάσεις μας!

Συνεργαζόμαστε με όλα τα ταμεία

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter