Λίγα λόγια για την εργοθεραπεία

Λίγα λόγια για την εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία αφορά κυρίως στη λεπτή κινητικότητα και την οργάνωση, καθώς και στις σωστές κινητικές δεξιότητες κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του παιδιού.

Διαφοροποιείται από τη φυσικοθεραπεία, καθώς δεν πρόκειται για αποκατάσταση κινητικών βλαβών, αλλά κυρίως για μέσο ανάπτυξης των κατάλληλων κινητικών δεξιοτήτων, σε κάθε ηλικία. Γι’ αυτόν το λόγο, η εργοθεραπεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το παιχνίδι αλλά και την οργάνωση στο χώρο και το χρόνο. Στις περιπτώσεις νευρολογικών βλαβών, η εργοθεραπεία έχει κι εκεί το ρόλο της, ο οποίος όμως διαφοροποιείται και συνυπάρχει συνήθως με αυτόν της φυσικοθεραπείας ή της προσαρμοσμένης κινητικής αγωγής.

Πιο αναλυτικά, παραθέτουμε τους βασικούς τομείς με τους οποίους ασχολείται ένας εργοθεραπευτής:

  • Οργάνωση, προσοχή και συγκέντρωση: Βοηθάει το παιδί με παρόμοιες δυσκολίες να αντιληφθεί το περιβάλλον του και να οργανωθεί μέσα σε αυτό. Ο εργοθεραπευτής διδάσκει το παιδί τεχνικές συγκέντρωσης και προσοχής μέσα από το παιχνίδι και από άλλες δραστηριότητες, εφαρμόζοντας παράλληλα τεχνικές εξάσκησης μνήμης.
  • Αδρή και λεπτή κινητικότητα: Με στόχο στις περισσότερες περιπτώσεις τη γραφο-κινητική ανάπτυξη, ο εργοθεραπευτής ξεκινάει να αναπτύσσει το συντονισμό του παιδιού με δραστηριότητες αδρής κίνησης, όπως παίζοντας με τη μπάλα, σκαρφαλώνοντας, ισορροπώντας, κλπ, ώστε να καταλήξει μαζί με το παιδί στο σωστό προσανατολισμό στο τετράδιο και στο μπλοκ ζωγραφικής. Συχνά τα παιδάκια μπαίνουν στη διαδικασία να πιάσουν το μολύβι, χωρίς να είναι έτοιμα και χωρίς να τους έχει υποδείξει κάποιος τη σωστή λαβή. Σε αυτήν τη περίπτωση, η εργοθεραπεία έχει στόχο να διδάξει τη σωστή τριποδική λαβή και τον προσανατολισμό στη γραφή, ώστε να μειώσει το άγχος του παιδιού κατά τη διάρκεια του γραψίματος, αλλά και το χρόνο και τον πόνο που μπορεί να υπάρχει εξαιτίας της λανθασμένης τοποθέτησης.
  • Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και εννοιών: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες έννοιες και δεξιότητες που σχετίζονται άμεσα με τον προσανατολισμό και την οργάνωση του παιδιού. Αυτές είναι συνήθως η οπτική αντίληψη και διάκριση, η ποσοτική, οι οπτικό-χωρικές έννοιες, οι έννοιες του χρόνου, κλπ. Ο εργοθεραπευτής διδάσκει αυτές τις έννοιες και τις χρησιμοποιεί πολύ κατά το διαδραστικό, κινητικό παιχνίδι. Συχνά τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή αναπτυξιακές διαταραχές μαθαίνουν με την εργοθεραπεία αυτές τις έννοιες, ώστε να μπορέσουν να τις εντάξουν αργότερα ή ταυτόχρονα στο ειδικό παιδαγωγικό τους πρόγραμμα.
  • Ανάπτυξη παιχνιδιού: Το παιχνίδι αποτελεί τη «δουλειά» του παιδιού κάθε ηλικίας, ακόμη περισσότερο όμως στα πρώτα στάδια ανάπτυξής του, καθώς μέσω του παιχνιδιού ανακαλύπτει τον κόσμο. Πολλές φορές λόγω κάποιας διαγνωσμένης διαταραχής «βομβαρδίζουμε» τα παιδιά με μαθησιακά ερεθίσματα, ξεχνώντας το παιχνίδι ως μέσο ανάπτυξης και γνώσης. Η εργοθεραπεία είναι αυτή που θα συνδυάσει παιγνιώδεις δραστηριότητες με τους κατάλληλους γνωστικούς και κινητικούς στόχους, ώστε να μπορέσει να δώσει στο παιδί τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια, καθώς και την απαιτούμενη προσοχή και οργάνωση που θα του επιτρέψουν να προχωρήσει με επιτυχία και στα υπόλοιπα προγράμματα μάθησης και γνωστικής ανάπτυξης.
  • Αισθητηριακή ρύθμιση: Ορισμένα παιδιά έχουν υπό ή υπέρ ευαισθησία σε ορισμένες υφές, μυρωδιές, χρώματα, κλπ. Αυτού του είδους την ευαισθησία τη συναντούμε συχνά σε διαταραχές αυτιστικού φάσματος, αλλά και μόνη της. Η εργοθεραπεία μέσω πολλαπλών αισθητηριακών ερεθισμάτων απευαισθητοποιεί το παιδί και το «ρυθμίζει», ώστε να δέχεται πιο ομαλά παρόμοια ερεθίσματα και να είναι πιο ανεκτικό σε αυτά. Αυτό είναι γνωστό σε πολλούς ως αισθητηριακή ολοκλήρωση (Sensory Integration), λόγω της πιο γνωστής θεραπευτικής προσέγγισης αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα.

Εμείς και σε αυτή την περίπτωση, αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε μεθόδους ως πανάκεια για όλες τις περιπτώσεις και προσαρμόζουμε το πρόγραμμα στις ανάγκες κάθε παιδιού προσθέτοντας ή αφαιρώντας κομμάτια από διάφορες μεθόδους παρέμβασης.

Γιατί να επιλέξω εργοθεραπεία στον πλανήτη;

Αν πρώτα διαβάσατε για τη λογοθεραπεία και την ειδική αγωγή στον πλανήτη, τότε ήδη γνωρίζετε γιατί να επιλέξετε εργοθεραπεία εδώ.

Όπως σε όλα τα εξατομικευμένα προγράμματα, έτσι και στην εργοθεραπεία, το παιδί και η οικογένειά του έχει την πλήρη υποστήριξη όλης της θεραπευτικής ομάδας. Ο εργοθεραπευτής μαζί με τον επικεφαλής της ομάδας συζητά συχνά με τους γονείς υποδεικνύοντας λεπτομερώς την εφαρμογή τεχνικών στο σπίτι αλλά και σε άλλα περιβάλλοντα, όπως το σχολείο. Οι γονείς, μαθαίνουν και οι ίδιοι πώς να παίζουν με το παιδί τους, καθώς και πώς να το στηρίζουν σε δεξιότητες ανάπτυξης γραφής, προσοχής και οργάνωσης.

Ο πλανήτης μας έχει πλούσιο κινητικό υλικό και κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα με πισίνα με μπαλάκια, κούνια, τραμπολίνο και άλλα κινητικά παιχνίδια, καθώς και υλικό γραφο-κινητικής ανάπτυξης και φυσικά πολλά παιχνίδια όλων των ηλικιών.

Όπως σε όλες τις περιπτώσεις, η αξιολόγηση των κινητικών δεξιοτήτων πραγματοποιείται ΔΩΡΕΑΝ, ώστε οι γονείς να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν δυσκολίες, ακόμη και να τις προλαμβάνουν σε περιπτώσεις που τα παιδιά ήδη ακολουθούν πρόγραμμα λογοθεραπείας ή ειδικής παιδαγωγικής μελέτης.

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter