Ψυχοπαιδαγωγικό:

Σαν ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα εμείς ορίζουμε τη δουλειά που θα κάνει κάποιο παιδάκι ή και έφηβος με την εξειδικευμένη σε θέματα τέτοιας ηλικίας ψυχολόγο μας.

Ουσιαστικά, πρόκειται για την ψυχολογική παρέμβαση σε παιδιά με αναπτυγμένη τη δεξιότητα της επικοινωνίας, η οποία θα τα βοηθήσει να «ανοιχτούν» και να «στηριχτούν» σε θέματα τα οποία μπορεί να σχετίζονται με το οικογενειακό τους περιβάλλον, το σχολείο, τις κοινωνικές τους σχέσεις κλπ.

Συνήθεις δυσκολίες – στόχοι:

  •  Αναγνώριση, διαχείριση και έκφραση συναισθημάτων
  •  Διαχείριση άγχους
  •  Ενίσχυση αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησης
  •  Διαχείριση σχέσεων
  •  Διαχείριση διαζυγίου, απώλειας ή νέας οικογενειακής κατάστασης

Γιατί να επιλέξω ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα στον πλανήτη;

Για μια ακόμα φορά θα σας μιλήσουμε για την πληρότητα της ομάδας, την απόλυτη εξειδίκευση κάθε ειδικότητας και την συνεργασία όλων των θεραπευτών και των δασκάλων.

Το παιδί αντιμετωπίζεται πάντα σε συνάρτηση με την οικογένειά του και κάθε οικείου του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να παρεμβαίνουμε συστημικά και απόλυτα γενικευμένα έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι ορατά σε βάθος χρόνου σε κάθε ομάδα ένταξης.

Οι γονείς, αν δεν παρακολουθούν οι ίδιοι πρόγραμμα συμβουλευτικής, ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από την ψυχολόγο σε δωρεάν, προγραμματισμένα ραντεβού όπου συζητιούνται κεκτημένα και στόχοι.