Ειδικό Μαθησιακό:

Συχνά γονείς και δάσκαλοι απορούν με τον όρο ειδική αγωγή και ειδικό μαθησιακό και ζητούν από εμάς να εξηγήσουμε τι σημαίνει και αν το παιδί ή ο μαθητής τους χρειάζεται ειδική εκπαίδευση ή όχι. Αν ψάξετε για τους ορισμούς, θα βρεθείτε κι εσείς μπροστά σε ένα χάος! Εμείς, θα το πούμε απλά και ξεκάθαρα όπως το αντιλαμβανόμαστε και όπως το κάνουμε πράξη:

Ειδική αγωγή/ειδικό μαθησιακό είναι η προσαρμογή της διδασκαλίας (με όποιο διδακτικό αντικείμενο) πάνω στις δεξιότητες που διευκολύνουν το παιδί στη μάθηση. Είναι δηλαδή η επίτευξη του στόχου της διδασκαλίας με παραπάνω από μία διδακτική μέθοδο – με τόσες όσες θα χρειαστούν ώστε το παιδί να κατακτήσει τη δεξιότητα που εμείς θέλουμε να διδάξουμε.

Βασίζοντας λοιπόν τη σκέψη μας στην παραπάνω διατύπωση, συμπληρώνουμε πως όλα τα παιδιά χρειάζονται ειδική αγωγή και εκπαίδευση, καθώς καθένα είναι διαφορετικό και μοναδικό. Ο τρόπος με τον οποίο κάποιο παιδί μαθαίνει ευκολότερα και γρηγορότερα, είναι διαφορετικός από τον τρόπο που μαθαίνει κάποιος συμμαθητής του!

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οφείλουμε να σεβαστούμε τυχόν δυσκολίες που παρουσιάζονται σε μαθησιακό επίπεδο και αφού τις αξιολογήσουμε, να οργανώσουμε το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης με τις κατάλληλες στρατηγικές μάθησης.

Τα ειδικά μαθησιακά προγράμματα λοιπόν στοχεύουν στην διδασκαλία των τομέων του γραπτού λόγου και των μαθηματικών που ο μαθητής δεν κατέκτησε κατά τη διδασκαλία του στο σχολικό περιβάλλον λόγω δυσκολιών (ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχή συγκέντρωσης προσοχής και οργάνωσης, δυσλεξία κλπ). Αφορούν μαθητές από την πρώτη δημοτικού μέχρι και το τέλος του λυκείου.

Συνήθεις δυσκολίες – στόχοι:

 • Ανάγνωση: αποκωδικοποίηση και κατανόηση
 • Λεξιλόγιο, σύνταξη, πραγματολογία
 • Ορθογραφία
 • Γραπτός λόγος: αποκωδικοποίηση, οργάνωση, δομή
 • Μαθηματικά: ποσοτικές έννοιες, αριθμητικές πράξεις, επίλυση προβλήματος
 • Δυσγραφία/κακογραφία/οργάνωση γραπτού
 • Οργάνωση χρόνου και ύλης

Γιατί να επιλέξω ειδική αγωγή στον πλανήτη;

Στον πλανήτη, ολόκληρος ο τομέας του ειδικού μαθησιακού δουλεύει από την μία αυτόνομος:

 •  Σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, όχι τόσο παιδικές και κατάλληλες ακόμα και για εφήβους 
 • Αποκλειστικά με δασκάλους, φιλόλογους και μαθηματικούς, εξειδικευμένους στο ειδικό μαθησιακό με πολύ καλή γνώση της σχολικής ύλης
 •  Με ειδικά προσαρμοσμένο υλικό και σημειώσεις
 •  Με ειδικά μηνιαία προγράμματα ή και ομαδικά με μειωμένες τιμές

Από την άλλη, είμαστε πάντα μια ομάδα αποτελούμενη από πάρα πολλές συναφείς ειδικότητες κι έτσι έχουμε τη δυνατότητα να αναπροσδιορίζουμε στόχους και προγράμματα ανάλογα πάντα με τις ανάγκες που προκύπτουν σε κάθε μαθητή και την οικογένειά του.

Με την εποπτεία πάντα της επικεφαλής της ομάδας μας, επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή συνεργασία και μεταξύ ειδικών αλλά και μεταξύ οικογένειας και σχολείου όπου αυτό είναι δυνατό.