διαταραχές λόγου και ομιλίας

Διαταραχές λόγου και ομιλίας

Ο λόγος αναπτύσσεται από πάρα πολύ νωρίς μέσω της ακοής και της αποκωδικοποίησης του πρώτα, δηλαδή της κατανόησης. Συνεπώς τα γλωσσικά ερεθίσματα είναι αναγκαία από τη στιγμή της γέννησης του παιδιού. Μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας πρώτα, κι έπειτα του σχολείου, θα πρέπει να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες ώστε ένα μικρό παιδί να απολαμβάνει την επικοινωνία αρχικά ακούγοντας μόνο κι αναπτύσσοντας εξωλεκτική επικοινωνία κι έπειτα εκφράζοντας το ίδιο λόγο.

Ποιες είναι οι διαταραχές του λόγου και της ομιλίας;

Ως διαταραχές λόγου και ομιλίας χαρακτηρίζονται οι δυσκολίες στην κατανόηση, την έκφραση και τη χρήση του λόγου (προφορικού και γραπτού αργότερα), όπως επίσης και αυτές στην ποιότητά του όπως ο λανθασμένος τρόπος άρθρωσης κλπ. Αυτές με απλά λόγια μπορεί να είναι:

 • Καθυστέρηση λόγου (όταν το παιδί έχει αργήσει να μιλήσει, ή η ανάπτυξη του λόγου του είναι πίσω σχετικά με τη χρονολογική του ηλικία)
 • Διαταραχές άρθρωσης (παγιωμένα λάθη άρθρωσης σε ένα φώνημα –πχ /ρ/ ή και σε πολλά)
 • Φωνολογικές διαταραχές (μη σταθερά λάθη κατά την εκφορά, πχ μπερδέματα σε συμπλέγματα ή πολυσύλλαβες λέξεις)
 • Γλωσσική διαταραχή ή Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
 • Δυσκολίες κατανόησης λόγου ή ακουστικής επεξεργασίας
 • Διαταραχές ροής (τραυλισμός/ταχυλαλία
 • Διαταραχές γραπτού λόγου κ.ά.

 

Διαταραχές λόγου και ομιλίας – Αίτια εμφάνισης

Οι διαταραχές λόγου και ομιλίας συχνά δεν έχουν σαφή αίτια εμφάνισης, όπως στην περίπτωση αρθρωτικών διαταραχών. Κάποιες φορές όμως παρατηρείται κληρονομικότητα κι αυτό εξηγεί την εμφάνιση αλλά βοηθά και στην καλή πρόγνωση της δυσκολίας. Συχνά συνδέονται ή συνυπάρχουν και με άλλες διαταραχές.

Ως πιθανά αίτια μπορούν να θεωρηθούν τα εξής:

 • Μη επαρκή γλωσσικά ερεθίσματα
 • Απώλεια ακοής (ακόμα και περιοδική λόγω υγρών στο αφτί)
 • Αλλοιώσεις σε δόντια ή στόματος (πχ από εκτεταμένη χρήση πιπίλας)
 • Σχιστίες υπερώας
 • Δυσκολίες προσοχής και συγκέντρωσης
 • Δυσκολίες επικοινωνίας
 • Ύπαρξη άλλων διαταραχών
 • Νευρογενείς δυσκολίες/διαταραχές

 

Διαταραχές λόγου και ομιλίας –Συμπτώματα

Τα συμπτώματα που εμφανίζονται στα παιδιά, διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία στην οποία βρίσκονται, γι αυτό και είναι σημαντικό να παρακολουθούμε την εξέλιξη του λόγου τους.

 • Καθυστερημένη έναρξη ομιλίας (δεν μιλάει)
 • Δυσκατάληπτη ομιλία (δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από τρίτους)
 • Σταθερά λάθη άρθρωσης
 • Αποφυγή επικοινωνίας με τρίτους (λέμε πχ «το παιδί ντρέπεται»)
 • Επανάληψη ήχων ή λέξεων
 • Δυσκολία αφήγησης ιστοριών ή αναδιήγησης καθημερινής πληροφορίας
 • Δυσκολία κατανόησης και εκτέλεσης εντολών
 • Περιορισμένο ή ελλιπές λεξιλόγιο
 • Λάθη σε σύνταξη και οργάνωση λόγου
 • Εκνευρισμός κατά την επικοινωνία
 • Υπερκινητικότητα και υπερδραστηριότητα με απουσία λόγου ή περιορισμένο λόγο κ.ά.

 

Διαταραχές λόγου και ομιλίας – Κατάλληλη Θεραπεία

Η έγκαιρη διάγνωση και η έναρξη παρέμβασης είναι πάρα πολύ σημαντικές για την εξέλιξη της κάθε διαταραχής. Υπάρχουν δυσκολίες που -ανάλογα με την ηλικία- δεν μας προβληματίζουν, όμως αυτό μόνο ένας πιστοποιημένος λογοθεραπευτής μπορεί να το αποφασίσει με βεβαιότητα έπειτα φυσικά από αξιολόγηση.

Ο λογοθεραπευτής, αφού κάνει μια σωστή αξιολόγηση κι εκτίμηση των δυσκολιών και ενημερώσει του γονείς/κηδεμόνες, θα σχεδιάσει και το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης. Τα προγράμματα είναι εξατομικευμένα –εκτός αν υπάρχει λόγος συγκριμένος- και δεν μπορούν να έχουν πάντα μια χρονική πρόβλεψη καθώς η εξέλιξη της θεραπείας επηρεάζεται σημαντικά από διάφορους παράγοντες (συνεργασία παιδιού, γονέων, συνέπεια κλπ).

Στον Πλανήτη επιλέγουμε να συμπεριλαμβάνουμε την οικογένεια στη θεραπεία του παιδιού καθώς και τη συνεργασία με το σχολικό πλαίσιο. Αυτό επιτυγχάνεται  με:

 • Υλικό που το παιδί παίρνει στο σπίτι
 • Άμεση επικοινωνία με τους θεραπευτές
 • Επίσκεψη στο σπίτι ή στο σχολείο αν χρειαστεί
 • Καθοδήγηση γονέων σε ξεχωριστές συνεδρίες όπου είναι απαραίτητο
 • Συχνές αξιολογήσεις και αναπροσδιορισμός στοχοθεσίας

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν αξιολόγηση λόγου κι επικοινωνίας!