Στον πλανήτη πιστεύουμε πως το θεραπευτικό παιχνίδι βοηθά στην ανάπτυξη κάθε παιδιού και ειδικά το παιχνίδι σε ομάδες.

Μέσα από το θεραπευτικό παιχνίδι το παιδί αναπτύσσει νέες δεξιότητες γνωστικές ή και κίνησης, οργανώνεται, ρυθμίζεται και επικοινωνεί!

Δυστυχώς για πολλά παιδιά με δυσκολίες στην επικοινωνία, το παιχνίδι σε χώρους με κινητικό υλικό είναι δύσκολο λόγω ανειδίκευτου προσωπικού φύλαξης και έντονων αντιδράσεων των παιδιών μας.

Για το λόγο αυτό, ο πλανήτης γίνεται τα σαββατοκύριακα ένας εξειδικευμένος παιδότοπος για παιδιά με δυσκολίες τέτοιου τύπου, όπου με μοναδικό σκοπό τη διασκέδαση και την αλληλεπίδραση τα παιδιά μπορούν να παίξουν σε ομάδες υπό την επίβλεψη ειδικών θεραπευτών και ειδικών παιδαγωγών.

Εξακολουθώντας να διατηρούμε τον απόλυτα εξειδικευμένο ρόλο του πλανήτη, καλούμε τους γονείς να αφήσουν τα παιδιά τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε προκαθορισμένες ομάδες υπό την επίβλεψή μας.

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι με εξειδικευμένο υλικό αισθητηριακού και κινητικού προσανατολισμού, αλληλεπιδρούν με άλλα παιδιά και οι γονείς δεν έχουν το άγχος για τυχόν αντιδράσεις αφού επιβλέπουν ειδικοί.

Σε ποιους απευθύνεται το θεραπευτικό παιχνίδι:

  • Σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού χωρίς λεκτική επικοινωνία.
  • Σε παιδιά με δυσκολίες επικοινωνίας και λειτουργικού λόγου.
  • Σε παιδιά με δυσκολίες αισθητηριακής επεξεργασίας.
  • Σε παιδιά με δυσκολίες αλληλεπίδρασης και ένταξης σε ομάδα.
  • Σε παιδιά με δυσκολίες προσοχής και προβλήματα συμπεριφοράς.
  • Σε παιδιά με δυσκολίες οργάνωσης κίνησης.

Όλα τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα παιχνιδιού ανεξάρτητα με το αν παρακολουθούν και πρόγραμμα παρέμβασης σε οποιονδήποτε χώρο.

Μπορούν να παίξουν μαζί μας μια φορά, μπορούν να έρχονται συχνότερα κατόπιν συνεννόησης, ή μπορούν να είναι μέλη σταθερών ομάδων παιχνιδιού με μηνιαίο κόστος.

Επικοινωνήστε μαζί μας να γνωριστούμε και να παίξουμε μια μέρα δωρεάν.