Παιδί και δυσλεξία

Παιδί και δυσλεξία

Κάθε παιδί με δυσλεξία είναι μοναδικό κι έχει μοναδικά χαρακτηριστικά. Τι είναι όμως η δυσλεξία;

Η δυσλεξία είναι μια από τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που επικεντρώνεται στη δυσκολία επεξεργασίας του φωνολογικού συστήματος της γλώσσας.  Έτσι τα άτομα με δυσλεξία δυσκολεύονται ιδιαίτερα κατά την αποκωδικοποίηση των γραμμάτων στην πρώτη σχολική ηλικία, δηλαδή στη γραφή και στην ανάγνωση. Η δυσλεξία δεν συνδέεται με χαμηλό νοητικό δυναμικό ή άλλες δυσκολίες απαραίτητα, όμως μπορεί να συνυπάρχει με άλλες διαταραχές (λόγου, κίνησης, ανάπτυξης, ψυχικές κλπ).

 

Ποια είναι τα αίτια της Δυσλεξίας;

Η δυσλεξία φαίνεται να έχει νευροβιολογική βάση. Έχει αποδειχτεί πως είναι κληρονομική και δεν συνδέεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες για την εμφάνισή της, παρά μόνο για την πρόγνωσή της.

 

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της δυσλεξίας;

Ανάλογα την ηλικιακή (κυρίως σχολική) ομάδα στην οποία ανήκει το άτομο με δυσλεξία εμφανίζει και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η συχνότητα και η ένταση των συμπτωμάτων διαφέρει από άτομο σε άτομο. Τα βασικά χαρακτηριστικά που συναντώνται κατά τη σχολική ηλικία είναι τα εξής:

 • Ορθογραφικά λάθη
 • Αντιστροφές και παραλήψεις γραμμάτων
 • Δυσανάγνωστα γραπτά
 • Δυσκολία κατά την αντιγραφή
 • Δυσκολία απομνημόνευσης ημερομηνιών
 • Αντικατάσταση λέξεων με άλλες με παρόμοια σημασία
 • Καθρεπτική γραφή ή ανάγνωση
 • Δυσκολία κατανόησης και χρήσης προσανατολισμού στο χωροχρόνο
 • Δυσκολία οργάνωσης λόγου
 • Δυσκολία αποκωδικοποίησης της ανάγνωσης
 • Δυσκολία κατανόησης κατά την ανάγνωση
 • Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης
 • Δυσκολία αυτό-ελέγχου και διαχείρισης της παρόρμησης κ.α.

 

Παιδί και δυσλεξία

Πέραν των δυσκολιών που προαναφέρθηκαν, τα παιδιά με δυσλεξία χαρακτηρίζονται από θετικά χαρακτηριστικά όπως είναι η καλή οπτική, ακουστική ή αριθμητική αντίληψη (κατά περίπτωση), η επινοητικότητα, η παρατηρητικότητα και η κλίση προς τομείς όπως αυτό της πληροφορικής ή άλλων λογικό-μαθηματικών και θετικών επιστημών.

Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν και να εφαρμόσουν κατάλληλες μεθόδους αξιολόγησης κι έπειτα στρατηγικής ώστε να παρακολουθούν την επίδοση των μαθητών με ειδική διδασκαλία, να θέτουν σωστούς στόχους και τέλος να αξιολογούν τα αποτελέσματα και να επαναπροσδιορίζουν συχνά. Ιδιαίτερα σημαντική εδώ είναι η ενημέρωση, η αποδοχή και η συμμετοχή και τον γονέων/κηδεμόνων.

Συχνά, τα παιδιά με δυσλεξία μπορεί να εμφανίσουν προβλήματα συμπεριφοράς όπως είναι η προκλητική ή παραβατική συμπεριφορά, η αποστροφή σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, η συναισθηματική απόσυρση κλπ. Αυτό συμβαίνει λόγω των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν και των συναισθημάτων που τα κυριεύουν με αποτέλεσμα την έλλειψη αυτοπεποίθησης, την άσχημη αυτό-εικόνα, τα μόνιμο αίσθημα αποτυχίας και τη δυσκολία συναναστροφής με συνομηλίκους.

 

Πώς αντιμετωπίζουμε τη δυσλεξία;

Η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ σημαντική για την αποτελεσματική παρέμβαση με στόχο πρώτα από όλα την αποδοχή, κι έπειτα τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης. Οφείλουμε να διδάξουμε στο παιδί ότι και μόνο του μπορεί να πετύχει, πως η δυσκολία σε κάποιους τομείς είναι κάτι σύνηθες για όλους και πως φυσικά χρειάζεται οργάνωση, πειθαρχία και δουλειά.

 

Ο ρόλος του Πλανήτη της Φανής

Στον Πλανήτη διαθέτουμε εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό και μέσα από τη σωστή αξιολόγηση ανά τομέα μάθησης, μπορούμε και θέτουμε σωστούς στόχους ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Διαθέτουμε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες κατάλληλες για μαθητές από το δημοτικό έως και το λύκειο. Μέσω του ειδικού μαθησιακού προγράμματος δουλεύουμε πάνω στις γνωστικές δυσκολίες του κάθε παιδιού και προσπαθούμε – όπου αυτό είναι δυνατό- να συνδυάσουμε τη διδασκαλία μας με την ύλη του σχολείου. Επίσης διαχειριζόμαστε σωστά και με τις κατάλληλες ειδικότητες θεραπευτών, τις συναισθηματικές δυσκολίες αλλά και τις δυσκολίες οργάνωσης στο διάβασμα ή στο σπίτι.

Τελευταία εξειδικευτήκαμε και οργανώνουμε μαθήματα αγγλικών σε παιδιά με δυσλεξία μέσω ενός μαθητοκεντρικού τρόπου διδασκαλίας που βασίζεται στις κλίσεις, τις δυσκολίες, τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή ως προς την αγγλική γλώσσα με ειδικό εκπαιδευτικό υλικό.

Το κέντρο μας δεν είναι φροντιστήριο! Είμαστε μια εξειδικευμένη ομάδα που απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Μάθετε περισσότερα για τον Πλανήτη ή κλείστε μια δωρεάν μαθησιακή αξιολόγηση καλώντας στο 210-9609172.