Συμβουλευτική γονέων:

Για εμάς, το παιδί λειτουργεί πιο ισορροπημένα μέσα από το σύστημα της οικογένειας, γι’ αυτό και οι γονείς συμμετέχουν ενεργά σε κάθε πρόγραμμα παρέμβασης ακόμα κι αν δεν παρακολουθούν οι ίδιοι κάποιο πρόγραμμα συμβουλευτικής.

Αυτό επιτυγχάνεται με την καθημερινή, προσωπική επαφή με τον θεραπευτή για οδηγίες, καθώς και με την καθοδήγηση από την επικεφαλής της ομάδας μας, άρτια εξειδικευμένη σε θέματα επίλυσης συμπεριφοράς.

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη για συμβουλευτική της οικογένειας, η Ψυχολόγος της ομάδας μας, αναλαμβάνει την καθοδήγηση των γονέων με πρόγραμμα που συμφωνεί απόλυτα με τις ανάγκες τους.

Σε περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με θέματα «φωτιά» κάθε ηλικίας κι έχουν στόχο κυρίως την πρόληψη, λειτουργούν ομάδες γονέων.

Οι ομάδες γονέων διέπονται από τις αρχές αναγνωρισμένων συστημάτων (Σχολές γονέων Μαρίας Χουρδάκη, Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα /P.E.T./ κλπ) και συντονίζονται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές.

Συνήθης θεματολογία:
  •  Όρια/πρωτοβουλίες 
  • Εφηβεία
  •  Ανεξαρτησία – αυτοϋπηρέτηση (πάνα, ύπνος, πιπίλα, μπιμπερό κλπ)
  •  Σχέσεις αδερφιών
  •  Αλλαγές ενδοοικογενειακής κατάστασης
  •  Αλλαγή περιβάλλοντος
  •  Ηλεκτρονικά μέσα – κοινωνική δικτύωση
  •  Εξαρτήσεις – παραβατικότητα
  •  Και άλλα πολλά

Οι ομάδες ξεκινούν σε κύκλους ανά διαστήματα μέσα σε κάθε σχολικό έτος. Ρωτήστε μας ή εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για εσάς ατομικά, ή για μια ομάδα γονέων (φίλοι, σύλλογοι, σχολεία, φροντιστήρια κλπ).