Μαθησιακές Δυσκολίες

Παιδί και δυσλεξία

Παιδί και δυσλεξία
Κάθε παιδί με δυσλεξία είναι μοναδικό κι έχει μοναδικά χαρακτηριστικά. Τι είναι όμως η δυσλεξία; Η δυσλεξία είναι μια από τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που επικεντρώνεται στη δυσκολία επεξεργασίας του φωνολογικού συστήματος της γλώσσας.  Έτσι τα άτομα με δυσλεξία δυσκολεύονται ιδιαίτερα κατά την αποκωδικοποίηση των γραμμάτων στην πρώτη σχολική ηλικία, δηλαδή στη γραφή και στην […]
Περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες: Τα συμπτώματα στο σχολείο, στη γραφή και στην ανάγνωση

μαθησιακές δυσκολίες συμπτώματα
Σε προηγούμενα άρθρα μας, αναφέραμε και εξηγήσαμε τους ορισμούς των μαθησιακών δυσκολιών και μιλήσαμε για κάποια γενικά χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Ποια είναι όμως τα κύρια συμπτώματα που ένα παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζει σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα της ύλης του σχολείου; Η βασική ένδειξη για να ψάξουμε περισσότερο πιθανές μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού […]
Περισσότερα

Ερωτηματολόγιο μαθησιακών δυσκολιών

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Έπειτα, διαβάστε προσεκτικά στο τέλος του ερωτηματολογίου τι μπορεί να σημαίνουν οι απαντήσεις που δώσατε. 1. Αντιμετώπισε το παιδί έντονες δυσκολίες στην άρθρωση σε μικρότερη ηλικία (παρέλειπε/αντικαθιστούσε περισσότερα από ένα γράμματα, μπέρδευε συλλαβές, άργησε να «καθαρίσει» ο λόγος του); 2. Υπάρχει γονέας ή άλλος στην οικογένεια με […]
Περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες: Ορισμοί και επεξηγήσεις

Μαθησιακές Δυσκολίες
Ο όρος ειδικές μαθησιακές δυσκολίες χρησιμοποιείται για να καλύψει μια σειρά δυσκολιών που συνδέονται με τη μάθηση. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο ως συνώνυμο της δυσλεξίας, όμως στη πραγματικότητα η δυσλεξία είναι μία μόνο από τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Ουσιαστικά, είναι ένας ορισμός «ομπρέλα» κάτω από την οποία μπαίνουν δυσκολίες, όπως η δυσλεξία που προαναφέραμε, η […]
Περισσότερα