Στις ειδικές θεραπείες κατατάσσεται η λογοθεραπεία

Περισσότερα

Η εργοθεραπεία αφορά κυρίως στη στην οργάνωση της κίνησης

Περισσότερα

Συχνά γονείς και δάσκαλοι απορούν με τον όρο ειδική αγωγή και ειδικό μαθησιακό

Περισσότερα

Σαν ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα εμείς ορίζουμε τη δουλειά που θα κάνει κάποιο παιδάκι

Περισσότερα

Για εμάς, το παιδί λειτουργεί πιο ισορροπημένα μέσα από το σύστημα της οικογένειας

Περισσότερα

Η συμπεριφορά είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο κάνει, ή αρνείται να κάνει κάτι το παιδί μας

Περισσότερα